Puheenjohtajan palsta

Naisten asema mietityttää näinä haasteellisina aikoina, joten oli pakko laittaa mietintämyssy päähän ja laittaa aivosolut töihin.

Puheenjohtajan terveiset

Oikein hyvää naistenpäivää tänään 8.3.2024

Tänään on päivä omistettu kaikille naisille ja se on päivä, joka sai alkunsa naisten oman toiminnan ja taistelun tuloksena. Päivän tarkoituksena on juhlia naisten taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen aseman kehittymistä ja kiinnittää huomiota siihen, mitä täytyy vielä tehdä, jotta sukupuolten välillä vallitsisi todellinen tasa-arvo.

Näinä haasteellisina aikoina, jolloin sosiaaliturvaan ja työelämään on suunnittelilla suuria heikennyksiä, ne valitettavasti koskettavat etenkin naisvaltaisia aloja suuresti. Tämä pysäyttää pohtimaan tilannetta, vaikka se ei juuri tänään itseä koskisikaan. Me voimme vaikuttaa ja voimme näkyä. Voimme jakaa tietoa ja tukea toisiamme ja osoittaa myötätuntoa toisillemme.

Olette äitejä, tyttäriä, sisaria, ystäviä, työntekijöitä, asiantuntijoita, päälliköitä ja paljon enemmän. Jokainen teistä tuo oman ainutlaatuisen lahjansa ja näkökulmansa maailmaan, mikä tekee siitä rikkaamman ja kauniimman paikan.

Tänään haluan kannustaa teitä muistamaan, että jokainen teistä on tärkeä ja arvokas juuri sellaisena kuin olette. Älkää koskaan unohtako voimaanne ja kykyänne vaikuttaa positiivisesti ympärillänne oleviin ihmisiin ja maailmaan.

Kannustan teitä olemaan rohkeita unelmoimaan suuria ja tavoittelemaan niitä intohimoisesti. Älkää antako esteiden tai epäilijöiden estää teitä saavuttamasta tavoitteitanne. Teillä on voimaa murskata lasikattoja, murtaa stereotypioita ja muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi kaikille.

Muistakaa myös tukea toisianne ja nostaa toistenne ansaitsemaa arvostusta ja kunnioitusta. Yhdessä voitte saavuttaa mitä tahansa. Olkaa ylpeitä siitä, kuka olette, ja juhlikaa sitä joka päivä.

Hyvää naistenpäivää kaikille teille <3

Aurinkoisin terveisin ja kevättä kovasti odottaen,

Sari SIlta
Puheenjohtaja

*******************

 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 22.09.2017

Tässä yhdistyksemme kootut ajatukset tuleviin sopimusneuvotteluihin.

SOPIMUSTAVOITTEITA

Jäsenistömme odottaa palkankorotuksia menetettyjen KIKY-leikkausten vuoksi. On myöskin huomioitava palkkojen kilpailukyky rekrytoitaessa uusia työntekijöitä valtiolle tulevaisuudessa.Liiton on pidettävä huoli, että lomarahaleikkaus julkisensektorin työntekijöiltä loppuu määräajallaan.

Kaikki muut vaihtoehdot tähän on ehdottomasti unohdettava!

Työaikaan toivotaan lisää joustoja. Mahdollisuutta joustavien työaikajärjestelyjen ja etätyön laajempaa käyttöä. Nykyisessä VES:ssa on jo mahdollisuus työaikojen joustavaan käyttöön, mutta aivan liikaa tämä jää viraston johdon päätettäväksi. Asetus valtion virastojen aukiolosta estää turhaan etätyön tekemistä. Varsinkin kun asiakkaat ohjataan entistä enemmän sähköisten asiointipalvelujen käyttäjiksi – olisiko jo aika päivittää tämä?

Keskeisiksi tavoitteiksi toivoisimme konkreettisia toimenpiteitä työhyvinvointiin. Valtion strategioista ja suunnitelmista löytyy hienoja korulauseita henkilöstön tärkeydestä ja erilaisia hankkeita perustetaan tavoitteenaan hyvinvoiva henkilöstö, mutta näiden tulokset eivät silti näy missään. Jostain syystä henkilöstö ei koe itseään kovinkaan tärkeäksi. Ovatko panostukset esimieskoulutuksiin turhia, kun samaan aikaan esimiesten kädet sidotaan taloudellisia resursseja tiukentamalla (myös esimiesten rekrytoinnissa pitäisi soveltuvuus huomioida paremmin).

Työntekijä ei tunne itseen arvostetuksi ja työssä jaksamistaan tärkeäksi, kun työnantaja tiukentaa linjaansa henkilöstön etujen suhteen.

Henkilöstölle halutaan aitoja vaikuttamismahdollisuuksia tila-asioihin. Esim. lepotilat, autopaikat ja riittävästi mitoitetut sosiaalitilat puuttuvat tai ovat puutteellisia monessa toimipaikassa. Tilakonsepti ei mahdollista toiminnan kannalta järkeviä tiloja. Työvälineiden ajantasaisuuteen ja toimivuuteen halutaan kiinnitettävän huomiota. Esim. skannaus on lisääntyy huomattavasti, mutta siihen käytettävää välineistöä ei ole tarpeeksi. Työergonomia-asiat halutaan kuntoon ja taistelut sähköpöydistä historiaan. Yleisesti työviihtyvyyteen ja työssä jaksamiseen toivotaan näkyviä panostuksia.

Päätöksenteko nousee yhä ylemmäs monessa organisaatiossa ja henkilöstön aito kuuleminen on haastavampaa. Henkilöstön tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu ei toteudu ainakaan kaikissa virastoissa. Toimintatapojen yhtenäistämistä toivotaan, ja että henkilöstö oman työnsä asiantuntijoina pääsisi tätä kehittämään alueelliset erot huomioiden.

Kankeista kehityskeskusteluista kerran vuodessa voitaisiin siirtyä esim. kolme kertaa vuodessa pidettäviin palautekeskusteluihin. Tämä vaatisi luonnollisesti esimiehiltä enemmän resursseja henkilöstöjohtamiseen, mutta voisi motivoida henkilöstöä entistä parempiin tuloksiin.

Valtion matkustussääntöön toivotaan tarkennusta sen suhteen, mistä matkoista päivärahaa maksetaan. Onko henkilöstön koettava viraston ajankohtaispäivä virkistykseksi, koska se ei sisällä virkatehtävän hoitamista? Koulutuspäiviäkään ei ole matkustussäännöissä erikseen mainittu, vaikkeivät nekään ole virkatehtävien hoitamista. Voiko tämä johtaa siihen, että toisille päiväraha maksetaan samansisältöisistä matkoista ja toisille ei.

Satu Aikioniemi

puheenjohtaja / luottamusmies

 

Johanna Merisalo

luottamusmies

 

Marjo Soukola

varapj. / luottamusmies

 

Riikka Paajanen

varaluottamusmies

 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 15.01.2016

 

Neljä vuotta yhdistyksen puheenjohtajana on täynnä ja uusi kaksivuotiskausi lähti liikkeelle. Ei voi muuta kuin kiittää luottamuksestanne. Huomattavan osan ajasta on vienyt URA ja perusrutiinien pyörittäminen, mutta mielestämme olemme onnistuneet hyvin ja kehittäneet yhdistyksemme toimintaa. Tästä annan suuret kiitokset hallituksen jäsenille ja liiton toimihenkilöille.

 

Vuosi 2016 alkoi kylmästi. Pakkanen paukkui koko Suomessa. Kylmää kyytiä antaa hallituskin kansalaisilleen. Siksi ammattiliittojen ja -yhdistysten vastuu vain kasvaa puolustusasemissamme. Siihen tehtävään meitä kaikkia tarvitaan. JHL vastustaa kaikkia hallituksen suunnittelemia pakkolakeja. ”Hallituksella tuntuu olevan aukko ymmärryksessä työntekijöiden yhdenmukaisesta kohtelusta. Pidemmät vuosilomat ovat julkisella sektorilla palkankorotusten sijaan annettua ja siten ansaittua palkkaa.”

 

Mennyt vuosi oli hieno yhdistyksemme kannalta. Jäsenmäärämme kasvoi 25 uudella jäsenellä ja jäsenmäärämme on nyt 210. Kasvavan jäsenmäärän vuoksi saimme kolmannen luottamusmiehen yhdistykseemme. Yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin osallistui enemmän jäseniä kuin koskaan aikaisemmin. Kiitos kaikille tapahtumissa mukana olleille. Valtakunnallisen yhdistyksen haaste on saada ihmiset mukaan. Sekä Jyväskylän että Tampereen jäsenet ovat aktiivisesti järjestäneet omia tapahtumia. Kiitos heidän aktiivisuudestaan.

 

Nuoria tarvitaan toimintaan ja tekemään päätöksiä. Tässäkin asiassa olemme onnistuneet aivan loistavasti. Onnistuimme jälleen saamaan uuteen hallitukseen nuoria ja ”tuoretta verta”. Tästä asiasta voimme olla aidon onnellisia. Monilla muilla ammattiyhdistyksillä ei mene ihan yhtä mukavasti. Oikeusministeriön ammattiosasto on lopettamassa toimintaansa kevään 2016 aikana ja heidän jäsenet siirtyvät (ilmeisesti) meidän yhdistykseemme. Työryhmä valmistelee tätä siirtoa.

 

Vuodelle 2016 olemme hallituksessa suunnitelleet mukavia tapahtumia teille jäsenille. On tulossa mm. ajankohtaispäivät maaliskuussa, hemmottelupäivä huhtikuussa, pikkujouluristeily, suositut elokuvaviikot syksyllä ja perinteiset torttukahvit virastoissa. Toivottavasti moni pääsee osallistumaan tapahtumiimme.

 

Panostamme myös kotisivujemme ylläpitoon, facebook-sivuihimme ja videokokouksiin.

 

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos jokin asia askarruttaa tai mieleesi tulee hyvä idea!

 

Pakkanen ei ole ikuista, joten valoa kohti!

 

Olkoon voima kanssamme

 

Satu Aikioniemi

puheenjohtaja

Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry.

___________________________________________


7.11.2014

Tiedoksi URA:sta

Päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta tahtotila näyttää olevan selvä

Ulosoton henkilöstöjärjestöt ja valtakunnanvoudinviraston johto tapasivat 3.11.2014 rakenneuudistuksen asioissa Turussa. Tapaaminen oli epävirallinen, mutta ajatuksena oli vapaamuotoisesti ja avoimesti käydä läpi henkilöstönäkökulmasta rakenneuudistuksen valmistelua ja jatkotyötä.

Ulosottolaitoksen rakenneuudistusta valmistellaan, jotta ulosoton taloudellisuutta ja tuottavuutta saataisiin vielä entisestään parannettua. Suomeksi sanottuna halutaan aikaiseksi lisää säästöjä. Tavoitteena on 7 miljoonan euron säästöt vuoteen 2019 mennessä.

Järjestöpalaverin aikana tuli selväksi, että järjestöjen ja valtakunnanvoudinviraston välillä on selkeä erimielisyys keinoista, joilla tarvittavia säästöjä ollaan hakemassa. Suurin näkemysero liittyy VVV:n suunnitelmiin täytäntöönpanotehtävien siirtämisestä toimistolle.

Valtakunnanvoudinviraston tavoitteena näyttäisi olevan siirtää jopa yli puolet kihlakunnanulosottomiesten nykyisistä tehtävistä toimistolle. Miten tämä vaikuttaisi meidän palkkaukseen? Kihlakunnanulosottomiesten pohjapalkka on nykyään n. 3600 €/kk ja päälle tulevat palkiot 1000 - 1500 €. Toimistohenkilöstölle näitä samaisia tehtäviä ollaan

siirtämässä, ainakin pilottivaiheessa, hintaan +250 €.

Työehtoja ei voi alentaa järjestelemällä töitä uudelleen eli haetaan perintäsihteerit tekemään samat työt n. 40 % pienemmällä palkalla.

TEKISITKÖ ITSE TYÖSI N. 40 % PIENEMMÄLLÄ PALKALLA? On kovin kummallista, että naisvaltaiselle toimistolle siirrettäessä näiden tehtävien vaativuus ja arvo on pudonnut radikaalisti. JHL onkin pyytämässä audienssia oikeusministeri Anna-Maja Henriksonille.

Älkää myykö itseänne halvalla, koska seurauksena saattaa olla, että työkaverisi joutuu irtisanotuksi.

Rentouttavaa viikonloppua kaikesta huolimatta :-)

Ystävällisin terveisin

Satu Aikioniemi
puheenjohtaja / luottamusmies
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry
puh. 029 56 22742 tai gsm 040 500 8202
e-mail: satu.aikioniemi@oikeus.fi

___________________________________________

21.10.2014

Kesä meni menojaan akkuja lataillen. Syksykin taitaa olla jo ohi sillä talvi tekee tuloaan ja kellotkin siirretään takaisin normaaliaikaan. Iloa ja lämpöä elämään tuo pimenevässä illassa loistavat kynttilät. 

Erilaisista vuodenaikojen vaihteluista huolimatta elämme haasteellisia aikoja. Yhteiskunnan epävakaus taloudessa näkyy ja vaikuttaa mielialoihin. Ikäviä uutisia irtisanomisista tulee melkein viikottain. Valtionkaan leipä ei ole enää pitkä. Tästä saimme kuulla muutama viikko sitten, kun Ely-keskuksissa aloitettiin YT:t.. Kapeahan se leipämme on edelleen. 

Oma aikani on mennyt suurimmaksi osaksi Ulosoton rakenneuudistuksen asioiden kanssa. Toivottavasti tästä saadaan edes jossain määrin hyvä lopputulos. 

Nyt jos koskaan meidän työntekijöiden tulee koota rivimme vahvoiksi, turvataksemme muuttuvissa olosuhteissa olemassaolevat työpaikkamme ja saavuttamamme edut, kuten juuri viettämämme vuosilomat. 

Onkin ollut ilo havaita miten yhdistykseemme on saatu mukaan uusia nuoria jäseniä. Tervetuloa vaan mukaan kaikki! 

Yhdistys tarjoaa taas työpaikoilla/virastoissa perinteiset joulutorttukahvit. 

Voimia kaikille arjen keskelle töihin ja vapaalle! 


Ystävällisin terveisin

Satu Aikioniemi
puheenjohtaja / luottamusmies
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry
puh. 029 56 22742 tai gsm 040 500 8202
e-mail: satu.aikioniemi@oikeus.fi

___________________________________________
 

vuonna 2013

Hei jäsenistö!

Kaksi vuotta sitten, vuoden 2011 syksyllä otin vastaan haasteen Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry:n puheenjohtajana. Nyt on menossa toinen kausi tässä tehtävässä. Lisäksi tuli valinta luottamusmieheksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Ensimmäinen kausi puheenjohtajana meni uutta opetellessa ja kalenterimerkintöjä suunnitellessa. Pitää ehtiä paneutua ja osallistua erilaisiin työryhmiin. Mm. VESsiä tarkentavaan arviointiryhmään kuuluminen on todella mielenkiintoista ja antoisaa. Monen virkamiehen vaativuustason nostaminen on saatu hyväksyttyä. Tärkeä ja mielenkiintoinen on myös ulosoton rakenneuudistuksen johtoryhmään kuuluminen. URA Joryn kausi alkoi kesäkuussa 2013, mutta mitään varsinaista tiedotettavaa tuosta ei vielä ole. Vahvasti on ollut esillä summaaristen asioiden siirtäminen käräjäoikeuksista ulosottoon. Itse henkilökohtaisesti uskon näin tapahtuvan.

Kävin viime viikolla ensimmäisen luottamusmieskurssini. Suunnitelmissa on vielä saada lisäkoulutusta tästä. Mm. luottamusmiesten ajankohtaispäivilleosallistumisen kautta. Hyvää edunvalvontaa tavoitellessamme tarvitsemme myös jokaisen jäsenen apua ja tukea. Toivon jäsenten ottavan arkailematta yhteyttä kun työssä ja työpaikalla tapahtuu jotain, jonka suhteen kaipaa lisää tietoa tai ehkä jopa toimintaa. Yhdistyksemme toiminnan haasteena on työpaikkojen hajanaisuus ympäri Suomea. Yksi hallitus ei voi olla jokaisella työpaikalla läsnä, valitettavasti.

Jokaiselle työpaikalle kaipaamme yhteyshenkilöä, jonka kautta tietoa yhdistyksen toiminnasta ja työyhteisön kuulumiset tulisivat myös hallituksen tietoon. Asiantuntemus kustakin hallinnonalan yksiköstä on tarpeen myös silloin kun edunvalvontaa kaivataan myös konkreettisesti. Mikäli et tiedä työpaikkasi yhteyshenkilöä, voit toki ottaa yhteyttä myös suoraan hallituksen jäseniin tai allekirjoittaneeseen.

 

Keväisin terveisin

Satu Aikioniemi
puheenjohtaja/luottamusmies
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry.

puh. 029 56 22742    gsm  040 500 8202
e-mail: satu.aikioniemi(at)oikeus.fi