Luottamusmiehen palsta

Luottamusmiehen terveiset

 

Hei,
 
ensimmäinen vuosi Ohton luottamusmiehenä on kulunut nopeasti ja tuoden mukanaan paljon uutta.
 
Jo ennen viime vuoden vaihdetta pääsin mukaan Oikeusaputoimistojen rakennemuutosta valmistelevan työryhmään, jossa valmisteltiin organisaatiomuutosta käymällä läpi oikeusaputoimistojen hallintoprosessit. Prosessien perusteella määriteltiin hallinnon tehtävät sekä työnjako hallintoyksiköiden ja toimistojen kesken. Työryhmä toimi hyvällä yhteishengellä uuden organisaation valmistelemiseksi. Lopputuloksesta jouduimme silti toteamaan, että oli liian iso haukkaus tehdä organisaatiomuutos samalla kun Kieku otettiin käyttöön.
 
Koen uuden organisaation yt-elimien toiminnan haasteeksi – onhan se nyt ainoa virallinen kanava, jolla piirin johtaja henkilöstöä kuulee. Liikuntavapaa-asian käsitteleminen piirien yt-elimien kokouksissa oli pettymys (ja turhaa), koska liikuntavapaan poistamisesta oli päätetty jo ennen kokousta. Valtakunnalliset käytännöt ovat mielestäni hyvin tervetulleita, muttei niiden tarvitse välttämättä tarkoittaa heikennyksiä. Organisaatiomuutostilanteessa olisi syytä tukea henkilöstön työssä jaksamista - ei heikentää siihen panostamista.  
 
Olen heti ensimmäisenä vuonna käynyt JHL:n luottamusmieskoulutuksesta sekä uuden luottamusmiehen koulutuksen että luottamusmiehen jatkokoulutukset (4 x 3 pv). Koulutukset ovat olleet laadukkaita ja hyvin järjestettyjä – silti niiden paras anti on ehkä ollut tavata muita luottamusmiehiä ja verkostoitua J JHL:n luottamusmies ei ole ongelmineen yksin. Vuonna 2017 aion osallistua maaliskuun ajankohtaispäivien lisäksi myös muihin liiton järjestämiin koulutuksiin.
 
Oikeushallinnon toimihenkilöt yhdistys on kasvava, aktiivinen ja ilmapiiriltään rento yhdistys. Virkistystoimintaa järjestetään ja  kehitetään jatkuvasti unohtamatta kuitenkaan yhdistyksen vakavampaa roolia henkilöstön työehtojen ja -olosuhteiden valvojana – tästä esimerkkinä yhdistyksen kannanotto liikuntavapaan puolesta.  
 
Lopuksi haluan muistuttaa, että luottamusmiehenä edustan yhdistyksemme jäseniä, joista osa toimii aktiivisemmin, osa ei halua osallistua mihinkään - ja molemmat on ihan ok. Itse olen tässä vaiheessa valinnut aktiivisemman roolin, mutta toimiakseni paremmin yhteiseksi hyväksi, tarvitsen apua ja tukea teiltä; olkaa yhteydessä ja kertokaa, mitä kuuluu, onko jotain vialla, mihin voisimme yhdessä vaikuttaa. Yhdistys olemme me, kaikki sen jäsenet – ja yhdessä meissä on voimaa!
 
Kiitos vuodesta 2016 ja tuestanne!
Onnellista uutta vuotta 2017!
 
Johanna Merisalo
luottamusmies
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry
p. 029 56 52252
Keski-Suomen edunvalvontatoimisto
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
PL 123, 40101 Jyväskylä
johanna.merisalo@oikeus.fi