Yhteystiedot

Yhdistyksen hallituksen jäsenet 2018-2019

 

Puheenjohtaja:

Satu Aikioniemi, puh. 029 562 2742

Varapuheenjohtaja:

Marjo Soukola, puh. 029 564 2035

Sihteeri:

Hilkka-Liisa Juvani

Taloudenhoitaja:

Monica Palm

Jäsenasioidenhoitaja:

Ulla Oikarinen Itä- ja Keski-Uudenmaan Uov

 

Hallituksen muut jäsenet:

Sini Keiholampi HeHao

Tuula Pelkonen KHO

Monica Palm Hki Uov

Anna-Stiina Mutka Hki KO

Johanna Merisalo Keski-Suomen edunvalvontatoimisto

 

Varajäsenet:

Päivi Pollari RISE

Anne Höglund Hki Uov

Riikka Paajanen Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimisto

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@oikeus.fi

 

Yhdistyksen luottamusmiehet

 

Pääasiallinen vastuualue

 

Pääluottamusmies Harri Lepolahti, Helsingin ulosottovirasto, kaikki sektorit, koko maa

puh. 029 56 22845

Varapääluottamusmies Matti Hiitola, Helsingin käräjäoikeus, kaikki sektorit, koko maa

puh. 050 594 1371

 

Satu Aikioniemi, Helsingin ulosottovirasto, Ulosotto*

puh 029 562 2742

Varaluottamusmies: Ulla Oikarinen, Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto

 

Eila Nurmilaukas, oikeusministeriö, OM ja eräät virastot*

puh 029 515 0424

Varaluottamusmies: Ilppo Alatalo, RISE

 

Johanna Merisalo, Keski-Suomen edunvalvontatoimisto, Oikeusapu ja edunvalvonta*

puh 029 565 2252

Varaluottamusmies: Riikka Paajanen, Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimisto

 

Päivi Pollari, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö*

puh 029 568 8402

Varaluottamusmies: Päivi Vanhala, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö

 

Marjo Soukola, Helsingin hallinto-oikeus, Tuomioistuimet*

puh 029 564 2035

 

Varaluottamusmies Sari Silta, Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto, Talous ja velkaneuvonta 

puh 029 566 0211

 

* Jokaiseen saa olla yhteydessä vastuualueesta riippumatta

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@oikeus.fi tai etunimi.sukunimi@om.fi

(Rikosseuraamuslaitoksen ja OM:n luottamusmiesten s-posti ovat @om.fi)