Yhteystiedot

Yhdistyksen hallituksen jäsenet 2020-2021

 

Puheenjohtaja:

Satu Aikioniemi, puh. 029 562 2742

Varapuheenjohtaja:

Marjo Soukola, puh. 029 564 2035

Sihteeri:

Hilkka-Liisa Juvani

Taloudenhoitaja:

Teija Tepponen

Jäsenasioidenhoitaja:

Ulla Oikarinen Itä- ja Keski-Uudenmaan Uov

Varajäsenasioidenhoitaja:

Anne-Maria Kontio Keski-Suomen edunvalvontatoimisto

 

Hallituksen muut jäsenet:

Tuula Pelkonen KHO

 

Varajäsenet:

Rehnström Daniel

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@oikeus.fi

 

Yhdistyksen luottamusmiehet

 

Pääasiallinen vastuualue

 

Pääluottamusmies Harri Lepolahti, Helsingin ulosottovirasto, kaikki sektorit, koko maa

puh. 029 56 22845

Varapääluottamusmies Matti Hiitola, Helsingin käräjäoikeus, kaikki sektorit, koko maa

puh. 050 594 1371

 

Satu Aikioniemi, Helsingin ulosottovirasto, Ulosotto*

puh 029 562 2742

Varaluottamusmies: Ulla Oikarinen, Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto

 

Sari Silta, oikeusministeriö, OM ja eräät virastot*

puh

Varaluottamusmies: Eila Nurmilaukas, RISE

 

Johanna Merisalo, Keski-Suomen edunvalvontatoimisto, Oikeusapu ja edunvalvonta*

puh 029 565 2252

Varaluottamusmies: Riikka Paajanen, Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimisto

 

Päivi Pollari, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö*

puh 029 568 8402

Varaluottamusmies: Päivi Vanhala, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö

 

Marjo Soukola, Helsingin hallinto-oikeus, Tuomioistuimet*

puh 029 564 2035

Tuula Pelkonen

 

Varaluottamusmies Sari Silta, Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto, Talous ja velkaneuvonta 

puh 029 566 0211

 

* Jokaiseen saa olla yhteydessä vastuualueesta riippumatta

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@oikeus.fi tai etunimi.sukunimi@om.fi

(Rikosseuraamuslaitoksen ja OM:n luottamusmiesten s-posti ovat @om.fi)