Yhteystiedot

Yhdistyksen hallituksen jäsenet 2021-2022

 

Puheenjohtaja:

Sari Silta, puh. 02956  58794 (Ulosottolaitos, Päijät-Häme)

Varapuheenjohtaja:

Marjo Soukola, puh. 029 564 2035 (Helsingin hallinto-oikeus)

Sihteeri:

Sanna Vilen (Ulosottolaitos, Helsingin toimipaikka)

Taloudenhoitaja:

Tiia Hattara (Varsinais-Suomen edunvalvontatoimisto)

Jäsenasioidenhoitaja:

Ulla Oikarinen (Ulosottolaitos, Vantaan toimipaikka)

Työtaisteluvastaava:

Sari Silta, Ulosottolaitos, Lahden toimipaikka, ennakoiva tulosneuvonta

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Tiia Hattara (EV), Katja Hjort (EV), Johanna Merisalo (EV), Susanna Milander-Tenn (OA), Ulla Oikarinen (UO), Taija Pakarinen (TVN), Aulikki Pentikäinen (TVN), Marjo Soukola (HAO), Sanna Vilen (UO)Varajäsenet:
Eija Hermansson (OA)
Jukka Hyttinen (RISE)
Tuula Pelkonen (KHO)
Sanna Muurimäki (TVN)
Daniel Rehnström (KHO)

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@oikeus.fi

 

Yhdistyksen luottamusmiehet

 

Pääasiallinen vastuualue

 

Pääluottamusmies Harri Lepolahti, Ulosottolaitos, Helsingin toimipaikka, kaikki sektorit, koko maa

puh. 02956 22845

Varapääluottamusmies Teemu Sunsdström, Kanta-Hämeen käo, puh. 02956 47 343.

 

Luottamusmies Satu Aikioniemi                puh. 02956 85216

Ulosottolaitos, vastuualueena ulosotto            

Varaluottamusmies Ulla Oikarinen            puh. 02956 58630

Ulosottolaitos, vastuualueena ulosotto

         

Luottamusmies Marjo Soukola                  puh. 02956 42035

Helsingin hallinto-oikeus, vastuualueena tuomioistuimet

Varaluottamusmies Katja Hjort          puh. 02956 52280

Korkein hallinto-oikeus, vastuualueena tuomioistuimet

                                          

Luottamusmies Johanna Merisalo              puh. 02956 52243

Keski-Suomen oikeusaputoimisto, vastuualueena oikeusapu ja edunvalvontatoimistot

Varaluottamusmies Riikka Paajanen           puh. 02656 52179

 Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimisto, vastuualueena oikeusapu ja edunvalvontatoimistot

                                          

Luottamusmies Sari Silta                             puh. 02956 58794

Ulosottolaitos, ennakoiva talousneuvonta, Lahden toimipisteja velkaneuvonta

 Varaluottamusmies Taija Pakarinen             puh. 02956 60679

 Talous- ja velkaneuvonta

                                          

Luottamusmies Päivi Pollari                        puh. 02956 88402

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö

Varaluottamusmies Päivi Vanhala                puh. 02956 88459

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö

                                          

* Jokaiseen saa olla yhteydessä vastuualueesta riippumatta

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@oikeus.fi tai etunimi.sukunimi@om.fi

(Rikosseuraamuslaitoksen ja OM:n luottamusmiesten s-posti ovat @om.fi)