Tietoja

2 § Yhdistyksen tarkoitus

 1. Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi ja sen tarkoituksena on koota oikeushallinnon toimihenkilöinä työskentelevät ja liiton järjestämisalalle opiskelevat liiton piiriin.
 2. Yhdistys toimii näiden ja liiton sääntöjen sekä päätösten mukaisesti jäsentensä palvelussuhteiden ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi heidän ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujensa ja oikeuksiensa edistämiseksi ja laajentamiseksi sekä heidän yhteiskunnallisten valmiuksiensa parantamiseksi.
 3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
  1. valvoo voimassaolevan työlainsäädännön sekä muiden palvelussuhteisiin liittyvien säännösten ja sopimusten noudattamista,
  2. tekee esityksiä ja solmii paikallisia sopimuksia jäsenistöään koskevista työ- ja virkaehtosopimus-, työympäristö-, yhteistoiminta-asioista ja työelämän kehittämistä sekä muista jäsenistöään koskevista asioista,
  3. järjestää kokouksia, koulutus- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä muuta jäsenistölleen suunnattua harrastustoimintaa,
  4. harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen ja liiton tunnetuksi tekemiseksi,
  5. on yhteistoiminnassa yhdistyksen tavoitteita ja toimintatarpeita tukevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa

Etusivulle