Aikaisemmat tiedotteet

URA-HANKE SIIRTYMÄSSÄRakenneuudistuksen johtoryhmä kokoontui eilen 8.5.2018. Kokouksessa kuultiin, että rakenneuudistuksen toimeenpanoa harkitaan siirrettäväksi vuodella. Oikeusministeri ei ole antanut hallituksen esitystä ja syynä on todennäköisesti se, että asiasta käydään vielä neuvotteluja hallituspuolueiden välillä.

Valtakunnanvoudinvirasto katsoo, että eduskuntakäsittely vaatii oman aikansa. Lisäksi lain vahvistamisen ja toimeenpanon väliin tarvitaan noin puolen vuoden aika. Tarkoituksenmukaista on, että toimenpano on vuodenvaihteessa 2020, mutta asiasta päättä aikanaan oikeusministeriö antaessaan hallituksen esityksen. Oikeusministeriö on ilmoittanut, että he tiedottavat asiasta vasta kun hallituksen esitys on annettu.

Valtakunnanvoudinvirasto haluaa odottaa hallituksen esitystä, ennen kuin ottaa kantaa määräaikaisten virkasuhteiden jatkoihin.

HR-projekti on myös "jäissä", eikä haastatteluja esimiestehtäviin ole tulossa. Aikanaan tehdään uudet ilmoittautumiset. Ennenkuin uusiin tehtäviin voidaan nimittää ketään, pitäisi uuden lain yhden viraston mallista olla päätettynä. Nythän näin ei ole.

OHTO vaatii aktiivisempaa tiedottamista ja selvyyttä henkilöstön asemaan.

ps. vastaan mielelläni kysymyksiinne, mutta tykyilen ja lomailen loppuviikon. paikalla taas ma 14.5.2018.


Aurinkoista loppuviikkoa

Satu Aikioniemi
puheenjohtaja / luottamusmies
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry
puh. 029 56 22742
e-mail: satu.aikioniemi@oikeus.fi

 

VIRASTOERÄTHenkilöstöjärjestöt ja työnantajapuoli ovat päässeet sopimukseen virastoerien kohdennuksesta (paikalliset erät).

Palkankorotukset
Yleiskorotukset:
1.4.2018        1,00 %
1.4.2019        1.10 % kuitenkin vähintään 24 €

Virastoerät (paikalliset erät)
1.6.2018        0,60 %      tämä korotus neuvoteltiin kohdennettavaksi Y 9:n  ja Y 17b:n palkkaluokkiin.

1.4.2019        0,75 %      neuvoteltava 15.03.2019 mennessä.

Oikeushallinnon alalla valtaosa, 1985 henkilöä, työskentelee nyt vaativuustasolla Y9. Nämä tehtävät ovat niitä substanssitehtävistä vaativimpia. Katsomme, että tehtävien vaativuus ei vastaa siitä maksettavaa palkkaa, joten halusimme kohdennuksen nimenomaan tähän Y9-tasoon. Kokonaisvaikutus palkkaan on n. 23 euroa. Y 9 -tason tehtäväkohtainen palkka on siis 1.6.2018 alkaen 1 962,82 euroa. Y 17b -tason nostolla toteutettiin jo aiemmin sovittu keskisuurten edunvalvontatoimistojen johtavien edunvalvojien palkkataso.

Järjestöjen edustajat ja työnantajan edustajat jatkavat syksyllä 2018 tarkentavan VES:n kehittämistä yhdessä.

Liitteessä 01.06.2018 voimaan tuleva Y-vaativuustason palkkataulukko.


Aurinkoisia kevätpäiviä toivottaen

Satu Aikioniemi
puheenjohtaja / luottamusmies
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry
puh. 029 56 22742
e-mail: satu.aikioniemi@oikeus.fi

 

OhTo:n jäsentiedote 2.10.2015

 

OM:n hallinnonalan neuvottelutoimikunta kokoontui 30.9.2015 JHL:n opiston tiloissa. Kokoukseen osallistui edustajia meidän lisäksi haastemiehistä, kihlakunnanulosottomiehistä, vankeinhoidosta ja oikeusministeriön henkilökunnasta. Tilaisuuteen osallistuivat yhdistyksen edustajina pj. Satu Aikioniemi ja Helena Kinnunen-Asp.

Keskustelua käytiin mm. yleisestä yhteiskunnallisesta tilanteesta, OM:n hallinnonalalla meneillään olevista rakenneuudistuksista (ulosoton lisäksi mm. vankeinhoitoalalla menossa oma URA-projekti), luottamusmies- ja pääluottamusmiesasioista, työsuojeluasioista ja muista osallistujien mieleen juolahtaneista asioista.

Ohessa lyhyesti puhuttua.

Yhteiskunnallinen tilanne

Hallituksen leikkauksien euromääräinen vaikutus ( lomarahat - 30 %, pitkien lomien leikkaus 30 päivään, ensimmäinen sairauspäivä palkaton, arkipyhät) julkisen sektorin alalla on selvityksen alla. JHL:ltä tulee jossain vaiheessa nettisivuille tietoa ko. asiasta.

Miten hallituksen pakkolailla kaavailemat leikkaukset heijastuvat alamme rakenteeseen, on selvityksen alla.

Syksy 2016 tulee olemaan myrskyisä, elleivät AY-liitot pysty keskenään tekemään sopimusta, joka tyydyttää kaikkia osapuolia. Luonnollisesti pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen - lakkoon - joudutaan myös varautumaan.

Ulosottolaitoksen tilanne

Kuten intrassakin on todettu, ulosottovirastolle annettavia määrärahoja supistetaan, mikä tulee heijastumaan ensi vuonna 30 - 35 henkilötyövoiman vähentämistarpeena, joka toteutetaan luonnollisen poistuman ja erikoisperintäkomennusten lakkauttamisella (10 - 15 htv). Virastokohtaiset vaikutukset selviävät siinä vaiheessa, kun VVV tekee omat virastokohtaiset budjettiesityksensä.

Valtakunnanvoudille on annettu tiukat toimintavelvoitteet URA:n toteuttamisen osalta. Uusi oikeus- ja työministeri J. Lindström ei (ainakaan) toistaiseksi ole pystynyt tekemään mitään päätöksiä URA:sta johtuen osittain siitä, että OM joutuu ottamaan kantaa eri ministeriöiden toimesta mm. pakolaisongelmiin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Tältä osin epävarmuus URA:n osalta tullee jatkumaan vielä jonkin aikaa.

VVV on pyytänyt lupaa uusille pilotoinneille siitäkin huolimatta, että kihlakunnanulosottomiesten palkkauksen alentamiseen tähtääviin pilotointeihin on vaikeaa löytää osallistujia. Pilottien tavoitteena on selvittää mahdollisuus teettää osa nykyisistä täytäntöönpanotehtävistä tulevaisuudessa halvemmalla. Pilottiasiaa käsiteltiin myös ulosottolaitoksen YT:ssä 1.10.2015.

Virastoissa tullaan syksyn aikana suorittamaan URA:n osalta informointitilaisuuksia ja myös VVV on jalkautumassa virastoihin.

Hyvänä uutisena kerrottakoon se, että URA-hankkeen johdosta määräaikaisina toimiville saadaan jatko v. 2018 loppuun.

Yksi URA-projektiin liittyneistä kysymyksistä on ollut summaaristen asioiden siirtyminen käräjäoikeuksista ulosottovirastoon tai niiden keskittäminen tiettyihin käräjäoikeuksiin. Vastaus tähän kysymykseen tultaneen saamaan lähiaikoina.

 

Luottamusmiesvaalit

Yhdistyksellämme on tällä hetkellä 2 varsinaista ja 2 varaluottamusmiestä. On hyvinkin mahdollista, että saamme jo seuraavalle kaudelle (2 v) yhden luottamusmiehen lisää. Tavoitteena on, että jäsenet aktivoituisivat vaaleissa joko äänestämään, asettautumaan ehdokkaaksi tai esittämään ehdokkaita. Vaalitavan osalta selvitetään, onko mahdollista toteuttaa vaalit sähköisesti.

Työsuojelu

Työsuojeluvaltuutetuille tullaan lähi aikoina lähettämään valtakunnallinen kysely, jonka tavoitteena on parantaa oikeudenalan työsuojeluvaltuutettujen toimintamahdollisuuksia.

Yhdistyksen syyskokous pidetään to 17.12.2015 Helsingissä. (kutsu tulee myöhemmin).

Tuulisin terveisin

Satu Aikioniemi

puheenjohtaja / luottamusmies

 

 

Mielenosoitus hallituksen leikkauslistaa vastaan perjantaina 18.9.2015 klo 11:00-13:00

 

MIELENOSOITUS

JHL:n Oikeushallinnon toimihenkilöiden jäsenet. Helsingin Rautatietorilla järjestetään SAK:n, Akavan ja STTK:n liittojen jäsenten mielenosoitus. Tule torille osallistumaan palkansaajien mielenosoitukseen hallituksen leikkauslinjaa vastaan perjantaina 18.9. 2015 klo 11.00 – 13.00 alkaen. Mielenosoituksella puolustetaan työmarkkinajärjestöjen vapaata oikeutta sopia työ- ja virkaehtosopimuksista sekä vastustetaan hallituksen yksipuolisia päätöksiä heikentää palkansaajien työehtoja. JHL kannustaa jäseniään osallistumaan tähän poliittiseen mielenilmaukseen.

Huom.

Mielenilmaukseen osallistutaan vapaa-ajalla. Ammattiosastomme ei järjestä työpaikoilta ulosmarssia eikä ole ilmoittanut lakosta. Osallistuminen tapahtuu omalla vapaa-ajalla, joko ruokatunnilla, saldovapaalla tai muulla vapaalla, siis ei työaikana.

JHL:n aluetoimistoilta saa maanantaista 14.9.2015 alkaen lisätietoja bussikuljetuksista mielenilmaukseen. Muista seurata myös JHL:n nettisivuja ja facebookia.

Kun osallistut ko. mielenilmaisuun ja jos sinulle tulee siitä esim. matkakuluja, niistä Oikeushallinnon toimihenkilöiden hallitus tekee päätöksen normaalisti asiassa anomuksen mukaisesti hallituksen kokouksessaan - Tiedustele etukäteen kyydin korvaamisesta sihteeriltä (hilkka-liisa.juvani@oikeus.fi) ja muista ottaa kuitit talteen, niitä vastaan saat korvauksen.

Tavataan Torilla!

Satu Aikioniemi

puheenjohtaja

Hilkka-Liisa Juvani
sihteeri

Alla Mikon terveiset!

Moi!

Nyt on aika pitää puhetta kahvihuoneissa ja missä ikinä liikuttekaan. Jos nyt virkamiehet, jäsenet ja muut ihmiset eivät liikahda, niin koska sitten? Kaikki saa osallistua!!

Puhukaa ihmisiä osallistumaan. Virkamiesten osalta osallistuminen tarkoittaa vapaa-ajan käyttämistä eli ”leimautukaa ulos” kun osallistutte. Vapaa-ajallaan osallistumista EI VOI kieltää.

Jos työpaikoilta ei syystä tai toisesta pääse lähtemään, niin voitte osallistua myös sosiaalisen median kautta. Siitä tulee tarkemmat ohjeet myöhemmin. Puhukaa myös toisten liittojen luottamusmiesten ja puheenjohtajien kanssa ja toimikaa yhdessä!!

http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/uutisarkisto/?bid=5481

Esimerkiksi 38pv lomaoikeudesta ja sen poistamisesta voi muistuttaa sen, että aikanaan se on OSTETTU hyväksymällä pienemmät palkankorotukset ja ko. oikeuden saa palveltuaan 15v valtiolla… eli jos valtio poistaa sen, niin sen voi ottaa palkan alennuksena!!

Terveisin,

Mikko Siljander

Sopimustoimitsija

JHL - Edunvalvontalinja

p.0504619308

mikko.siljander@jhl.fi

 

Tiedote URAsta 6.5.2015

 

Keskustelutilaisuus ulosoton rakenneuudistukseen liittyvistä henkilöstöasioista pidettiin OM:n kansliapäällikkö Tiina Astolan johdolla tiistaina 5.5.2015. Paikalla oli OM:n virkamieskuntaa ja kaikkien henkilöstöjärjestöjen edustajat.

HUOM! Alla olevat tiedot ovat suunnitelmia ja vaativat vielä poliittisia päätöksiä. Uusi oikeusministeriä tekee päätökset aikanaan.

Tiina Astola totesi heti tilaisuuden aluksi, että VVV:n laatimaa toimintasuunnitelmaa viedään eteenpäin. Ulosoton yhden viraston malli on todennäköisin vaihtoehto.

Palkkaus:

Palkkauksesta todettiin, että nämä meidän pysyvät rakenteet "romutetaan". Tällä tarkoitetaan kihlakunnanulosottomiesten ja voutien palkkioita. Ulosoton hyvä tulos on lisännyt palkkausmenoja johtuen juurikin näistä palkkioista. Yleensä ICT:n kehitys on laskenut palkkamenoja, mutta UO:ssa se on lähinnä lisännyt palkkioita. Me toimistoihmisethän emme ole tästä yhtään euroa saaneet. Samalla kuitenkin huomautettiin, että palkkausasiat koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä. Mitä tarkoittaa, en vielä tiedä. Tulospalkkaus?

Yhden viraston mallissa kaikki nykyiset virat lakkautetaan ja perustetaan uudet. Virkamiehiltä ei tarvita suostumusta tästä siirrosta.Tässä on mukana maantieteellinen aspekti.

Tehtävämuutokset:

Uudet virat täytetään ilmoittautumisen kautta. Avoinna olevaan ylempään virkaan ei voi ilmoittautua. Eli perintäsihteeri ei voi ilmoittautua kihlakunnanulosottomiehen virkaan!!  Jos avoinna olevaa virkaa ei saada täytettyä ilmoittautumisen kautta, tulee ko. virkaan avoin haku, ja silloin myös nykyiset perintäsihteerit voivat hakea tätä virkaa.VVV on johtanut harhaan koko johtoryhmää tässä asiassa ja antanut ymmärtää, että tehtäviä siirretään toimistohenkilöstön hoidettavaksi.Tätähän neljä viidestä henkilöstäryhmästä on koko ajan epäillyt, mutta nyt vihdoinkin se sanottiin ääneen. Yli kolme vuotta siinä meni :-)

Henkilöstön vähentäminen:

Laskennallisesti eläkkeelle on jäämässä v. 2018 mennessä 180 ulosoton virkamiestä. Tämä helpottaa jossain määrin vähentämistarvetta. Määräaikaisten asemaa tarkastellaan  (100 perintäsihteeriä) ja heille ei taata minkäänlaista suojaa.

Kylmää tietoa, mutta korostan vielä että lopulliset päätökset tekee uusi oikeusministeri.

Aurinkoisempaa kevättä

Satu Aikioniemi

puheenjohtaja / luottamusmies

 

Tiedote 25.3.2015

 

JHL oikeusministeriön hallinnonalalla työskentelevien jäsenten

ajankohtaispäivien julkilausuma

 

Oikeushallinnossa työskentelevät virkamiehet, jotka kuuluvat Julkisten ja hyvinvointialojenliitto JHL ry:hyn ovat huolissaan kansalaisten näkökulmasta oikeusturvan ja oikeusvaltion vuoksi.  Kansalaisille on luvattu perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä riippumatonta ja tasapuolista oikeuden toteuttamista. Määrärahojen leikkauksilla ja siitä johtuvilla organisaatiomuutoksilla vaarannetaan nämä tavoitteet. Suomi on jo saanut huomautuksia EU-tasolta liian pitkistä prosesseista, joten oikeampi lääke olisi toiminnallisista tarpeista lähtevät kehittämiskohteet (sähköisen asioinnin parantaminen ja yhtenäiset järjestelmät), riittävät resurssit suhteessa työmäärään, panostuksia johtamiseen sekä työhyvinvointiin niin, että työuria saataisiin pidemmäksi.

Parlamentaarinen työryhmä on ottanut kantaa leikkausten perumisten puolesta. Työryhmä teki johtopäätöksensä useilta tahoilta kerättyjen tietojen pohjalta.

 

Näistä leikkausten seurauksista olisi tärkeää puhua julkisuudessa samaan sävyyn. Leikkaukset vaikuttavat työn laatuun sekä työhyvinvointiin ja sitä kautta myös työuriin negatiivisesti vastoin yleisiä tavoitteita. Poliitikkojen ja päättäjien tulee ratkaista halutaanko leikkauksia ja olla valmiita ottamaan vastaan niiden seuraukset vai halutaanko kestävää tuloksellista toimintaa oikeuslaitokselta, jossa henkilöstö tuloksen tekijänä on arvostettu, hyvinvoiva ja motivoitunut.

 

Oikeushallinnossa työskentelevä JHL:n jäsenistö haluaa muistuttaa, että oikeusturvapalveluiden täytyy olla kaikkien saatavilla riippumatta varallisuudesta, asuinpaikasta tai jostain muusta syystä. Tämä maksaa, mutta siitä syntyy todella paljon arvokasta lisäarvoa tälle yhteiskunnalle, jota ei saa missään nimessä unohtaa!

 

 

JHL oikeusministeriön hallinnonalalla

 • jäseniä n.850

 • hallinnonalalla on neljä yhdistystä

  • Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys

  • Suomen Haastemiehet JHL ry

  • Oikeushallinnontoimihenkilöt JHL ry

  • Oikeusministeriön ammattiosasto JHL ry

 • Yleisimpiä ammattiryhmiä ovat kihlakunnanulosottomiehet, haastemiehet, erilaiset sihteeritehtävät sekä viraston palveluihin liittyvät tehtävät.

Lisätietoja:

 

Jukka Oksanen, pääluottamusmies,p. +358505941365

 

Harri Lepolahti, puheenjohtaja, Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys

p. 0503667904

 

Ilpo Salokannel, puheenjohtaja, Suomen Haastemiehet JHL ry

p. 0400437703

 

Satu Aikioniemi, puheenjohtaja, Oikeushallinnontoimihenkilöt JHL ry

p. 040 500 8202

 

Tarmo Parviainen, puheenjohtaja, Oikeusministeriön ammattiosasto JHL ry

p. 050 9120879

 

Mikko Siljander, hallinnonalan vastaava sopimustoimitsija

p.0504619308


 

Tiedote 18.03.2015

 

TIEDOTE URASTA

JHL järjestää 24.3.2015 keskustelutilaisuuden URA toimenpidesuunnitelmasta ja sen mahdollisista vaikutuksista ulosoton henkilöstöön ja tuloksellisuuteen.

Tilaisuudessa on tarkoitus keskustella Valtakunnanvoudinviraston laatimasta rakenneuudistukseen tähtäävästä toteuttamissuunnitelmasta ja vaikutuksista ”maailman parhaaseen ulosottolaitokseen”. Tilaisuuteen on kutsuttu oikeusministeriön virkamieskuntaa, ulosottolaitoksessa vaikuttavien henkilöstöjärjestöjen edustajia sekä muutamia asiantuntijoita.

Huolena on säästötavoitteiden toteuttamisen eräänlainen ”sektorisokeus”. Tällä tarkoitetaan sitä, että kun ulosottolaitoksen kertymästä noin puolet tilitetään valtiolle, käy helposti niin, että katsottaessa vain säästettävien eurojen määrää, ei huomata seurannaisvaikutuksia. Säästötoimet saattavat alentaa valtion kassaan virtaavaa tulosta, jos perintätulosta tekevä joukko, eli me työntekijät emme ole sitoutuneena mukana.

VVV:n toteuttamissuunnitelman mukaan tavoitteena on kihlakunnanulosottomiesten palkkasumman alentaminen lain muutoksella. Olemmeko todella siinä tilanteessa, että rakenneuudistuksen ydin on siinä, että osa henkilöstöstä ”pistetään hakemaan omaa tehtäväänsä” tai uutta tehtävää n. 30% pienemmällä palkalla? Miltä se sinusta tuntuisi?

Toimenpidesuunnitelmassa esitetään, että pääosa kihlakunnanulosottomiesten nykyisistä tehtävistä, kuten palkan, pankkitilin ja vp:n ulosmittaus määriteltäisiin suppeatutkintaiseksi toimistoperinnäksi. Pilottivaiheessa tästä maksettu palkkio perintäsihteerille on +250 €/kk. VVV on myös korostanut, että tuo summa ei ole suuntaa antava puoleen eikä toiseen. Suunnitelma pitää sisälleen sen, että suuri osa kihlakunnanulosottomiehistä joutuisi hakemaan näitä tehtäviä ja siitä seuraa se, että palkka pienenisi huomattavasti. Mitä tapahtuu niille, jotka eivät tule valituksi? Kuinka moni perintäsihteeri tulee valituksi? Ja jos tulee, niin seuraako siitä automaattisesti toisen ammattiryhmän edustajan irtisanominen? Paljon avoimia ja eettisesti arveluttavia kysymyksiä, joihin emme ole saaneet vastauksia.

Työehtoja ei voi alentaa järjestelemällä töitä uudelleen. Yksi seuraus tästä saattaisi olla se, että perintäsihteerit tekisivät saman työn huomattavasti pienemmällä palkalla. Tällaisessa menettelyssä ei ole tasa-arvosta eikä oikeudenmukaisuudesta tietoakaan. Palkkarakenteissa on varmasti kehittämisen varaa, mutta onko tämä oikea tapa tehdä se?

Toimistohenkilöstön työn vaativuustasot täytyy määritellä virkaehtosopimuksen mukaan ja maksaa palkkaa vaativuustason mukaisesti. Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry.haluaa, että rakenneuudistuksessa tehdään tuloksellisuutta oikeudenmukaisesti ja niin, että henkilöstö voi yhdessä sitoutua muutoksiin. Tämä sisällään sen, että töiden vaativoituessa se näkyy oikeudenmukaisina korotuksina palkassa. Ja mikäli kihlakunnanulosottomiehillä säilyy kannustava elementti palkkauksessaan, niin se kohdentuu myös kaikkiin, jotka ovat mukana tekemässä positiivista tulosta.

Esiin on tullut myös toisenlainen (positiivinen) näkemys töiden siirtämisestä kihlakunnanulosottomiehiltä toimistohenkilöstölle, joka perustuu siihen, että toisilta otetaan ja toisille annetaan (ei tosin samassa suhteessa). Tässä voidaan nähdä mahdollisuus, jota tulisi kuitenkin tarkastella realistisesti ja moraalisesti kestävällä tavalla. Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry haluaa osaltaan vaikuttaa siihen, että ulosottolaitoksessa mennään kohti reilumpaa ja oikeudenmukaisempaa huomista. Ja haluamme myös, että maailman parhaan ulosottolaitoksen tekijät eli henkilöstö voisi entistä paremmin yhdessä sitoutua muutoksiin.

Ottakaa kantaa ja tuokaa esiin niitä asioita ja näkökulmia mitä kahvipöydissänne kuulette. On tärkeää, että äänemme kuuluu sellaisena kuin ME asiat koemme ja sitä varten olemme olemassa.

Hyvää huomista tasa-arvon päivää :-)

Terveisin

Satu Aikioniemi

puheenjohtaja /lm

Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry

puh. 029 56 22742 gsm 040 500 8202

s-posti: satu.aikioniemi@oikeus.fi

 

 

Tiedote 19.11.2014

 

Selvitys: Summaaristen asioiden käsittely tulisi siirtää käräjäoikeuksilta ulosottoviranomaiselle

Oikeusministeriö tiedottaa 23.10.2014

Selvitysmiehet ehdottavat summaaristen riita-asioiden siirtämistä käräjäoikeuksista ulosottoviranomaisen käsiteltäväksi. Summaarisiksi asioiksi kutsutaan lähinnä sellaisia riidattomia velkomisasioita, jotka käräjäoikeus voi ratkaista kirjallisessa menettelyssä. Näiden asioiden käsittelytapaa tulisi samalla kehittää nykyistä yksinkertaisemmaksi sekä lisätä sähköistä asiointia.

Selvityksen oikeusministeriölle tekivät Helsingin ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti Timo Heikkinen ja Kemi-Tornion käräjäoikeuden laamanni Antti Savela.

- Summaaristen asioiden käsittelyn keskittäminen on osa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on löytää parhaiten sopiva käsittelyketju kullekin asialle. On tärkeää kohdistaa käräjäoikeuksien työpanos aidosti riitaisiin asioihin, joihin tarvitaan tuomioistuimen ratkaisu, korosti oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ottaessaan vastaan selvitysmiesten ehdotuksen.

Riidattomissa velkomisasioissa on kyse pääasiassa pienlainoista ja maksamattomista laskuista. Näiden asioiden määrä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Noin 80 prosentissa riidattomista velkomisasioista velkojana on perimisalalla toimiva yritys.

Käräjäoikeuksissa summaarisia asioita käsittelevät ja ratkaisevat käräjäsihteerit. Ratkaisu perustuu velallisen passiivisuuteen eli siihen, että velallinen ei riitauta velkojan vaatimusta. Mikäli asia riitautuu, se siirtyy tuomarin tai notaarin ratkaistavaksi.

Selvitysmiesten ehdotuksen mukaan velkoja ei hakisi enää käräjäoikeudelta tuomiota riidattomasta saatavasta, vaan ulosottoviranomainen hoitaisi asian käsittelyn alusta loppuun saakka. Ulosottoviranomainen antaisi velkojan vaatimuksen tiedoksi velalliselle ja vahvistaisi saatavan sekä koron ja kustannusten määrän. Ulosottoviranomainen toteaisi myös asian täytäntöönpanokelpoisuuden. Ennen täytäntöönpanoa velallisella olisi mahdollisuus maksaa saatava vapaaehtoisesti. Menettely on tällainen myös Ruotsissa.

Menettelyä uudistamalla ja päällekkäistä työtä poistamalla voitaisiin selvitysmiesten mukaan tehostaa summaaristen asioiden käsittelyä ja saavuttaa kustannussäästöjä. Ehdotettu menettely olisi nopea ja halpa sekä velkojalle että velalliselle. Velallisen oikeusturva ei uudistuksessa vaarantuisi, sillä hän voisi nykyiseen tapaan kiistää saatavan tai hakea takaisinsaantia. Näissä tapauksissa asian käsittely siirtyisi käräjäoikeuteen.

Selvitysmiehet toteavat, että ulosottoviranomaisen käsittelymaksun summaarisissa asioissa tulisi olla merkittävästi alhaisempi kuin käräjäoikeuden käsittelymaksu. Tämä ohjaisi velkojat käyttämään ulosottoviranomaisen vahvistusmenettelyä.

Tiedoksianto tavallisena kirjeenä mahdolliseksi

Selvitysmiehet ehdottavat myös tiedoksiannon helpottamista riidattomissa velkomisasioissa. Velalliselle toimitettaisiin haaste tai muu tiedoksianto ensisijaisesti tavallisena kirjeenä, jos saatavan pääoma on enintään 1 000 euroa. Myös kansalaisen asiointitiliä voitaisiin hyödyntää tiedoksiannossa.

Vasta toissijaisesti käytettäisiin nykyisiä tiedoksiantotapoja eli tiedoksiannon toimittamista puhelimitse, haastemiehen viemänä tai postitse vastaanottotodistusta vastaan.

Tiedoksiantotoimintaan riidattomissa velkomisasioissa kuluu käräjäoikeuksien haastemiehiltä nykyisin noin 100 henkilötyövuotta. Tavallisen postitiedoksiannon mahdollistaminen vähentäisi haastemiestyötä arviolta puoleen nykyisestä.

Tiedoksiannon keventämisen vaikutuksia velallisen oikeusturvan kannalta lievennettäisiin pidentämällä velallisen takaisinsaantiaikaa kolmeen kuukauteen, kun nykyisin takaisinsaantia on haettava kuukauden kuluessa. Myös maksuhäiriömerkinnän syntymistä myöhennettäisiin.

Osa käräjäoikeuksien kansliahenkilöstöstä ulosottolaitokseen

Uudistuksen vaatimat lainsäädäntö- ja tietojärjestelmämuutokset olisi selvitysmiesten mukaan mahdollista toteuttaa niin, että summaariset asiat siirrettäisiin ulosottolaitokselle vuonna 2017. Ulosottolaitos päättäisi summaaristen asioiden käsittelyn tarkemmasta organisoinnista.

Uudistuksen toteuttamisen yhteydessä osa summaarisia asioita hoitavista käräjäoikeuksien kansliahenkilöistä siirtyisi ulosottoviranomaisen palvelukseen. Haastemiehet jäisivät käräjäoikeuksiin hoitamaan tiedoksiantotehtäviä rikos- ja riita-asioissa.

Ulosottoviranomaisen vahvistamien saatavien kansainvälinen täytäntöönpano turvattaisiin siirtymävaiheessa säätämällä velkojalle mahdollisuus saattaa asia lisäksi käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Kaksinkertaisesta käsittelystä aiheutuvat ylimääräiset kulut jäisivät velkojan vahingoksi.

Lisätietoja:

johtava kihlakunnanvouti Timo Heikkinen, Helsingin ulosottovirasto, puh. 02956 22610, laamanni Antti Savela, Kemi-Tornion käräjäoikeus, puh. 050 3020 633,
hallitusneuvos Kari Liede, oikeusministeriö, puh. 02951 50210

Summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittäminen

http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1413962450704.html

 

Tiedote 31.10.2014

 

Tänään 31.10.2014 vietetään Naisten Palkkapäivää.

Miksi tällaista täytyy erikseen viettää?

Miesten palkkaan verrattuna ja vuosipalkaksi muutettuna naisten palkka riittää lokakuun viimeiseen päivään asti. Laskennallisesti loppuvuosi työskennellään ilman palkkaa. Työ- ja virkaehtosopimuksen palkkaratkaisut ovat edistäneet samapalkkaisuutta. Uudet palkkausjärjestelmät, jotka perustuvat tehtävän vaativuuden arviointiin, työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat ja kunnollinen palkkakartoitus ovat myös hyviä keinoja.

Miltä tuo kuulostaa? Oikein hyvältä noin niinkuin tavoitteena. Nyt kuitenkin ulosoton rakenneuudistuksen myötä ollaan menossa ajassa taaksepäin.

Valtakunnanvoudin viraston tavoitteena on siirtää kihlakunnanulosottomiehiltä nämä arvostetut hyväpalkkioiset tehtävät (1000-1500 e)

meille naisvaltaiselle matalapalkka-alaisille. On puhuttu jopa 70-80 % työmääristä ! Aika hurjaa.

Tästä näin pilottivaiheessa maksetaan 250 e. Pahoin pelkään, että lopullinen summa tulee olemaan paljon alhaisempi.

Kaikki henkilöstöjärjestöt, toimistohenkilöstö, kihlakunnanulosottomiehet ja voudit, vastustavat tätä muutosta.

Kaikki ovat myös yhtä mieltä siitä, että luonnollisen poistuminen kautta voitaisiin hoitaa nämä säätötavoitteet . Poistuvien tilalle ei siis palkattaisi ketään.

Maanantaina 3.11.2014 VVV on kutsunut kaikki henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajat neuvotteluun Turkuun.

Toivottavasti tapaamisesta saadaan selkeää tietoa, minne Suomen ulosottoa ollaan viemässä.

Tiedotan asiasta ensi viikolla.

Hyvää Naisten Palkkapäivää!

Ystävällisin terveisin

Satu Aikioniemi

puheenjohtaja / luottamusmies

 

 

Tiedote 21.10.2014

 

Henkilöstöjärjestöjen kannanotto ulosoton rakenneuudistushankkeen kokeiluihin

15.10.2014

 

HENKILÖSTÖJÄRJESTÖT TYYTYMÄTTÖMIÄ RAKENNEUUDISTUKSEN

KOKEILUJEN JÄRJESTÄMISTAPAAN

 

Ulosottolaitoksen rakenneuudistushanke on edennyt ja virastoissa on käynnistetty

kokeiluja, joilla haetaan merkittäviä henkilöstösäästöjä toimiston ja kihlakunnanulos-

ottomiesten tehtävistä. Allekirjoittaneet ulosoton henkilöstöjärjestöt ovat tyytymättö-

miä näiden pilottien järjestämistapaan ja haluavat olla mukana vaikuttamassa nii-

den valmisteluun.

 

Henkilöstöä edustavat ulosottolaitoksen YT-edustajat ja rakenneuudistushankkeen

työryhmäjäsenet eivät ole mielestään saaneet riittävästi ja ajoissa tietoa kokeiluista,

eivätkä ole näin ollen päässeet vaikuttamaan niihin. Järjestöt katsovat, että valta-

kunnanvoudinvirasto on ohittanut henkilöstöedustajat ja neuvotellut hankkeista pai-

kallisesti yksittäisten henkilöiden kanssa.

 

Kokeilut, joilla on olennaisia vaikutuksia henkilöstön työtehtäviin, työmenetelmiin,

samoin kuin kehittämishankkeet, tulee käsitellä yhteistoiminnassa henkilöstöedus-

tajien kanssa. Palkkaukseen liittyvät asiat tulee puolestaan neuvotella sopijajärjes-

töjen kanssa.

 

Tällä hetkellä henkilöstön asemaan vaikuttavia kokeiluja on käynnissä ainakin Itä-ja

Keski-Uudenmaan ulosottovirastossa sekä Itä-Suomen ulosottovirastoissa. Saadun

tiedon mukaan valtakunnanvoudinvirasto etsii parhaillaan lisää kokeiluvirastoja.

 

Henkilöstöjärjestöt pyytävät valtakunnanvoudinvirastoa pidättäytymään kokeiluista

ennen kuin niistä on neuvoteltu asianmukaisesti henkilöstöedustajien kanssa.

 

Satu Aikioniemi

 

Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry

 

Harri Lepolahti

 

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys

 

Mika Sippel

 

Kihlakunnanulosottomiehet ry